SPIS TREŚCI (3/2007)

aktualności
   Bezpieczne regulacje prawne10
   Kasa fiskalna poprawi kondycję?94
technika
   Dobry wybór lamp do solarium14
   Elektronika w solarium18
   Jasno patrząc w przyszłość20
   Piekielnie dobra  lampa26
sonda
   Kasy fiskalne i norma europejska22
wywiad
   Czas na zmiany30
   Wciąż pozytywnie zaskakiwać34
   Studio Figura, dochodowy biznes92
   Studio Vanilla Sky z filmowym zacięciem116
premiera
   Zabieg ze złotem36
   Piękna twarz w solarium38
   Precyzyjne modelowanie sylwetki41
   Rewolucja w odchudzaniu42
marketing
   Sytuacje konfliktowe… cz. 344
   Sprawne zarządzanie kluczem do sukcesu90
wydarzenie
   Narodziny sukcesu50
   Kolonia na horyzoncie!52
zdrowie
   Minęło lato…56
   Jak zadbać o zdrowie rodziny?110
   Ćwicz krócej spalając więcej kalorii142
   Czy istnieje dieta odmładzająca?144
prezentacje
   Jaki jest Twój styl?59
   Bezpieczeństwo w normie60
   Hapro świętuje62
   Droga do sukcesu66
   Nie tylko solarium70
   O opalaniu wiemy wszystko72
   Kreator trendów74
   Sauny combi76
relacje
   Grand Prix z  Soltronem78
   Oskar w męskim wydaniu80
   Piękne ciało, moje ciało112
   Ważny etap ispo126
targi
   Weekend dla urody!81
   Wszystko o basenach i  wellness128
kosmetyki solaryjne
   Skutecznie osiągnąć doskonały brąz82
   Wyjątkowa oprawa wyjątkowych miejsc84
   Człowiek sam potrafi się sprzedać…86
   Coraz szersza paleta87
   Jesień opaleniznę niesie88
aranżacje
   Sufit – element kształtowania wnętrza cz. 196
kosmetyka
   Peeling kontrolowany, czyli mikrodermabrazja98
   Coś dla dojrzałego mężczyzny102
   Rewolucja w kosmetyce106
   Kaszmirowy Oskar108
nowości
   Vibra w Comecie121
wellness
   Easy Line – zdrowie i dobre samopoczucie dla każdego130
   Maksymalne spalanie kalorii134
   Marokańskie SPA136
   Sopocka gwiazda138
   Dotyk SPA141
quiz
   Zachowanie diety – czy wiesz jakich witamin i  mikroelementów potrzebujesz?146
relaks
   Kojące brzmienie muzyki150

 

W numerze 3/2007 polecamy Państwa uwadze następujące artykuły:

 • Bezpieczne regulacje prawne (str. 10)
 • Piękna twarz w solarium (str. 38)
 • Sytuacje konfliktowe - jak sobie z nimi radzić? cz. 3 (str. 44)
 • Kolonia na horyzoncie! (str. 52)
 • Hapro świętuje (str. 62)
 • Piękne ciało, moje ciało (str. 112)
 • Sopocka gwiazda - Hotel Haffner (str. 138)
 • Kojące brzmienie muzyki (str. 150)

 •  

   

  Bezpieczne regulacje prawne
  Nowa Norma Europejska dotycząca sprzętu opalającego


  Rynek solaryjny, w przeciwieństwie do wielu innych dziedzin naszego życia, nie był dotychczas w sposób należyty uregulowany.

  Oczywiście, były w Europie kraje, które już dawno ten temat uporządkowały. Należą do nich między innymi Hiszpania i Finlandia, w których standardem było stosowanie lamp typu 3, lub w mniejszym stopniu Holandia i Niemcy, gdzie można było stosować lampy nawet typu 5. Inne kraje, w tym Polska, nie stosowały żadnych ograniczeń w mocy lamp stosowanych w solariach.

  Proces normalizacji rynku solaryjnego zapoczątkowała Hiszpania, której rząd już w 2003 roku wprowadził bardzo restrykcyjne prawo, ograniczając moc promieniowania do poziomu 0,3 W/m2. Takie ograniczenie było impulsem dla Komisji Europejskiej do podjęcia prac nad harmonizacją i wprowadzeniem wspólnych zasad dla wszystkich krajów Unii.

  Dyrektywa niskonapięciowa LVD

  Obowiązująca już we wszystkich krajach Unii dyrektywa niskonapięciowa jest zbiorem przepisów dotyczących urządzeń elektrycznych. Ponieważ urządzenia opalające również należą do tej grupy, tym samym są z tą dyrektywą naturalnie związane. Jako taka, nie określa ona parametrów mocy promieniowania lamp ultrafioletowych. Jednak w wyniku prac nad Dyrektywą Niskonapięciową LVD ADCO na posiedzeniu Grupy Roboczej ds. „LVD” w dniu 18 listopada 2006 roku przyjęto zalecenie dotyczące ograniczenia mocy urządzeń opalających do poziomu 0,3 W/m2. Ustalono również, że datą graniczną wprowadzenia nowych zasad będzie okres sześciu miesięcy od momentu publikacji. Ponieważ zalecenie opublikowano 22 stycznia 2007 roku, dniem obligatoryjnego wprowadzenia w życie zalecenia był dzień 23 lipca 2007 roku. Mimo użytego sformułowania „zalecenie”, dyrektywa jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej prawem obowiązującym.

  Reakcja rynku

  Bardzo krótki okres wprowadzenia w życie stanowił pewne zaskoczenie, gdyż dotychczas wszystkie nowe regulacje ogłaszane przez Unię Europejską miały średnio 18-miesięczny okres wprowadzenia w życie. Tak krótki czas zmusił producentów do intensyfikacji prac nad adaptacją i przystosowaniem urządzeń do nowych wymogów.

  Pierwszą reakcją rynku na nowe regulacje było zaskoczenie i obawy co do przyszłości branży.

  Nie było to do końca słuszne, bo jak pokazał przykład krajów skandynawskich i Hiszpanii, ograniczenia wcale nie popsuły tam wyników ekonomicznych. Natomiast niepodważalnym sukcesem była zmiana postrzegania opalania w solarium jako bezpiecznego i nie zagrażającego zdrowiu i życiu.

  Urządzenia nowe i używane

  Nowe zalecenie, traktowane jako unijne prawo, określa moc promieniowania dla urządzeń nowych. Oczywiście można zadać sobie pytanie, co z olbrzymią ilością urządzeń już eksploatowanych, w których stosowano bardzo agresywne lampy, dla których zalecany czas opalania był bardzo krótki. Możemy uspokoić wszystkich. Wbrew pozorom, wcale nie trzeba wymieniać używanych urządzeń na nowe. Wszyscy producenci opracowali wytyczne i zasady dostosowania urządzeń już pracujących na rynku do nowych przepisów. Przyjęto zasadę, że wszystkie urządzenia, zarówno nowe, jak i używane, muszą posiadać certyfikat, czyli rodzaj paszportu, w którym będą ujęte opisy i dane kompletu wyposażenia elektrycznego. Precyzyjnie będą w nim określone typy i rodzaj lamp i halogenów dla danego modelu, moc i ilość dławików dla każdej lampy i halogenu, rodzaj filtra halogenowego, maksymalny czas opalania i inne parametry, mogące mieć wpływ na dawkę promieniowania. Dane te pozwolą na szybką weryfikację i kontrolę zgodności z nową normą. W urządzeniach używanych oprócz wymiany lamp, trzeba będzie zmniejszyć moc lub ilość dławików zasilających halogeny oraz czasami rodzaj filtra halogenowego. Paszport do urządzenia używanego winien wydać każdy producent po podaniu numeru seryjnego wyrobu, natomiast kupując nowe solarium otrzymamy go w komplecie.

  Skuteczność opalania

  Ważnym problemem eksploatacyjnym będzie skuteczność opalania.

  Nowe lampy, które w momencie instalacji będą i tak bardzo się różniły skutecznością od dotychczas stosowanych, po 200-300 godzinach pracy będą opalały jeszcze słabiej.

  Może to być trudne do zaakceptowania przez osoby przyzwyczajone do mocnych doznań w solarium. Najlepszym rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie zasilania elektronicznego, gdzie tradycyjne balasty są zastępowane przez zasilacze elektroniczne. Ich zaletą jest utrzymywanie stałego poziomu emisji przez cały okres żywotności lamp. Lampa w początkowym okresie jest zasilana mniejszym natężeniem prądu, a w miarę upływu czasu natężenie rośnie, tak aby emisja ultrafioletu była na stałym poziomie.

  Regulacje w poszczególnych krajach

  Wprowadzając nowe zasady Komisja Europejska pozostawiła pewną swobodę dla rządów poszczególnych krajów w kształtowaniu ich wewnętrznych regulacji w tym zakresie. Nie precyzuje terminu ich wprowadzenia dla urządzeń używanych, ani nie narzuca sposobu kontroli i weryfikacji. Te sprawy pozostawiono do rozwiązania we własnym zakresie, przy czym nie można wykluczyć, że w przyszłości takie ustalenia nie powstaną również na poziomie Komisji Europejskiej. Poszczególne kraje unijne przyjęły różne okresy dla wprowadzenia nowych zasad dla urządzeń używanych. Średnio jest to czas od 6 do 12 miesięcy. Są też kraje, na przykład Niemcy, gdzie z powodu zróżnicowania norm prawnych dla poszczególnych landów, wprowadzenie jednolitego prawodawstwa jest bardzo trudne i problemem musi się zająć rząd federalny.

  Korzyści dla branży

  Wprowadzenie nowych zasad – mimo początkowych obaw – może być dla branży solaryjnej zbawienne. Pozwoli na zmianę obiegowych i niczym nie uzasadnionych opinii na temat szkodliwości opalania, da gwarancję dla korzystających z solariów, że opalanie jest w stu procentach bezpieczne. Warunkiem tego jest, aby wszyscy użytkownicy i właściciele zrozumieli, iż dalsze zwiększanie mocy urządzeń, skracanie czasów opalania jest podcinaniem gałęzi, na której się siedzi. Bardzo silne lobby firm kosmetycznych zwalcza opalanie w solariach i przekonuje opinię publiczną do swoich produktów – samoopalaczy i parafarmaceutyków – i tylko nasza zdecydowana postawa, promująca bezpieczne i zdrowe opalanie może w długofalowej perspektywie temu zapobiec.

  Wszystkie te zmiany dotyczą oczywiście również Polski. W przeciwieństwie do innych krajów, nasze prawodawstwo w tej dziedzinie było szczątkowe i ograniczało się do bardzo ogólnych wytycznych. Zalecenie Komisji Europejskiej daje nam okazję do usystematyzowania i pełnego unormowania zasad działania rynku solaryjnego.

  Spotkanie międzyresortowe

  PZS jest inicjatorem międzyresortowego spotkania wszystkich instytucji sprawujących nadzór nad rynkiem, które odbyło się 20 lipca bieżącego roku w Departamencie Rozwoju Gospodarki Ministerstwa Gospodarki z udziałem przedstawicieli Polskiego Związku Solaryjnego (prezes Zbigniew Polakow i wiceprezes Paweł Grabowski), Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

  Było to pierwsze spotkanie w tym gronie mające na celu omówienie aktualnej sytuacji na rynku solaryjnym w związku z zaleceniem Grupy Roboczej ds. Dyrektywy LVD 2006/95/WE o ograniczeniu z dniem 23.07.2007 emisji ultrafioletu w urządzeniach solaryjnych do poziomu 0,3W/m2 i obowiązku wprowadzenia nowego przepisu jako rekomendacji Komisji Europejskiej.

  W obecnej sytuacji prawnej wymóg ten jest dla wszystkich krajów zaleceniem do stosowania. Pełne jego wdrożenie wymaga czasu i przygotowania odpowiednich aktów prawnych, określających precyzyjnie możliwość kontroli i regulowanie tego przepisu w życiu. Między innymi stosowne przepisy powinny się znaleźć w przygotowywanym właśnie przez Główny Inspektorat Sanitarny, nowym rozporządzeniu określającym warunki funkcjonowania salonów solaryjnych i gabinetów kosmetycznych.

  Polski Związek Solaryjny aktywnie włączy się do współtworzenia przepisów tego rozporządzenia.

  W trakcie spotkania podkreślono bardzo istotną rolę edukacji społeczeństwa w zakresie bezpiecznego opalania. UOKiK podjął się propagowania i rozpowszechnienia tej idei w środkach masowego przekazu. Polski Związek Solaryjny zobowiązał się do przygotowania wytycznych i zasad dotyczących wprowadzenia nowego zalecenia na terenie Polski i stałej współpracy w tym zakresie z Ministerstwem Gospodarki, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

  Polski Związek Solaryjny
  www.pzs.net.pl

  Spis treści

   

   

  Piękna twarz w solarium


  Twarz to obok dłoni jedyna część ciała, która jest praktycznie cały czas odsłonięta.

  To swoista wizytówka urody, samopoczucia, przedmiot szczególnej troski każdej osoby dbającej o swój wizerunek. To również część ciała szczególnie narażona na szkodliwy wpływ przeróżnych czynników. Dlatego dobrze jest zadbać o nią w sposób szczególny – również podczas opalania w solarium.

  Obawy o wpływ promieni UV na kondycję skóry twarzy to jedne z najczęstszych wątpliwości dotyczących opalania w solarium. Zmarszczki, wysuszenie, fotostarzenie, przebarwienia – te słowa padają bardzo często z ust zaniepokojonych klientek.

  Jednocześnie te same klientki chcą, by ich twarz była pięknie opalona.

  Paradoks? Owszem. Jeżeli jednak do tematu opalania twarzy podejdziemy w sposób kompleksowy, będziemy mogli doradzić klientom jak w sposób umiejętny pogodzić ogień z wodą – czyli piękną opaleniznę ze zdrową cerą. Kluczem jest tu odpowiednie przygotowanie skóry twarzy do opalania, użycie właściwych kosmetyków pielęgnujących i przyspieszających opalanie oraz odpowiednia pielęgnacja cery po opalaniu.

  Problemy i wątpliwości

  Skóra twarzy jest specyficzna: opala się trudniej niż na innych częściach ciała, ale jednocześnie starzeje się szybciej. Fakt, iż na działanie czynników zewnętrznych bywa wystawiana non stop, zaowocował wykształceniem pewnych mechanizmów obronnych. Skóra twarzy, mimo że delikatna, jest grubsza niż gdzie indziej, a to z kolei utrudnia przenikanie promieni UV.

  Z drugiej strony, skutki działania takich czynników jak: szkodliwy wpływ środowiska miejskiego, ekspresowe tempo życia, niedostatek snu, stres, niewłaściwe odżywianie, używki, a także promienie UV, również te emitowane w solarium – odbijają się na twarzy bardzo wyraźnie i o wiele szybciej niż na innych częściach ciała. Szarość, zmęczenie, podrażnienia, niezdrowy wygląd, zmarszczki – to tylko niektóre z nich.

  Nierzadko spotykanym problemem w opalaniu są również przebarwienia. Różna grubość naskórka w różnych częściach twarzy skutkuje nierównomiernym rozłożeniem pigmentu. Czasami jest to problem genetyczny, ale nie zawsze. Często niestety przebarwienia to efekt niezbyt starannego demakijażu przed opalaniem. Dlatego tak ważne jest zwracanie uwagi klientek, by dokładnie usunęły makijaż zanim zaczną się opalać – zarówno w solarium jak i na plaży.

  Bardzo ważne jest tu również równomierne rozłożenie preparatu do opalania.

  Często klientki skarżą się, że opalenizna z twarzy schodzi najszybciej lub nierównomiernie, a jej intensywność jest mniejsza w porównaniu z innymi partiami ciała. Z takim zjawiskiem mamy do czynienia w przypadku niewłaściwej pielęgnacji skóry opalonej. Do jej mycia i pielęgnacji zazwyczaj stosowane są różnego rodzaju żele, pianki, toniki, kremy, w tym również te, zawierające alkohol, kwasy owocowe, bądź substancje wybielające. Tego typu preparaty nie powinny być stosowane do pielęgnacji opalonej skóry. Z drugiej strony zastosowanie odpowiedniego kosmetyku do pielęgnacji opalonej skóry – po sesji opalania, może znacząco wpłynąć na trwałość i równomierność uzyskanej opalenizny.

  Szczególne wymagania

  Dobry kosmetyk do opalania w solarium działa dwutorowo. Z jednej strony przyspiesza opalanie i utrwala jego efekty, z drugiej – chroni skórę przed wysuszeniem, pielęgnuje ją, odżywia i nawilża.

  Kosmetyki do opalania twarzy to wyjątkowa kategoria, ponieważ szczególnie dużo się od nich wymaga. Muszą w sposób doskonały ochraniać jędrność i elastyczność skóry, i zabezpieczać w ten sposób twarz przed pojawianiem się zmarszczek. Bardzo ważne jest intensywne nawilżanie. Wysuszona skóra traci sprężystość i znacznie szybciej ulega złuszczeniu – a tym samym pozbywa się nabytego podczas opalania wspaniałego koloru. Kolejnym istotnym zadaniem kosmetyku jest ochrona przed rumieniem i podrażnieniami.

  I wreszcie ostatnie z istotnych wymagań, niełatwe do zrealizowania w praktyce – kosmetyk powinien zapewniać opaleniznę równomierną, bez plam, smug i przebarwień.

  Aktywatory a bronzery

  Do tej pory na rynku preparatów przeznaczonych do opalania twarzy dominowały aktywatory o zwiększonych właściwościach ochronnych i pielęgnacyjnych. Bardzo rzadko można było natomiast spotkać kosmetyk brązujący specjalnie przeznaczony do twarzy. Obawy przed stosowaniem tego typu preparatu wiązały się przede wszystkim z równomiernością opalenizny.

  Na twarzy nie można sobie pozwolić na wszelkiego rodzaju smugi i przebarwienia. W przypadku nowej generacji kosmetyków do opalania i pielęgnacji twarzy nie musimy już mieć takich obaw. Jeden z najciekawszych tego typu preparatów znajdziemy w ofercie Soleo, w linii Bronze Satisfaction.

  To Face Bronzer, znakomicie łączący bezpieczeństwo stosowania z rewelacyjnymi walorami pielęgnacyjnymi.

  Pełna satysfakcja

  Przypomnijmy – Bronze Satisfaction to zupełnie nowa linia produktów Soleo, stworzona według zupełnie nowej na rynku solaryjnym filozofii. Wyróżnia ją przede wszystkim doskonałe dopasowanie do indywidualnych potrzeb każdego potencjalnego klienta solarium. Zamiast jednego „uniwersalnego” kosmetyku „dla wszystkich”, w nowej linii znajdziemy trzy, a teraz już cztery, różne produkty przeznaczone dla osób o różnych karnacjach, typach skóry i opalających się z różną częstotliwością. W produktach Bronze Satisfaction zastosowano innowacyjne rozwiązania technologiczne pozwalające na połączenie składników brązujących z nowoczesną substancją roślinną aktywującą i przyspieszającą opalanie oraz przedłużającą jego efekt. To wyróżnia tę linię spośród innych propozycji na rynku.

  Skuteczność i jakość

  Efekt błyskawicznej, pięknej, równomiernej opalenizny w preparacie Face Bronzer osiągnięto dzięki innowacyjnej formule Face Multibronze Solution. Połączono tu 4 substancje brązujące ze składnikami głęboko nawilżającymi, uelastyczniającymi i wygładzającymi skórę (erytruloza, dihydroxyaceton, ekstrakt z orzecha włoskiego, beta karoten, masło Shea, d-panthenol, gliceryna, olejek z Drzewa Życia – Maurita Flexuosa).

  Szybkość działania i jakość osiągniętego efektu – to najważniejsze zalety nowego kosmetyku. Naturalny brąz, wyrównanie kolorytu skóry, delikatne ożywienie i wzmocnienie posiadanej już opalenizny – dzięki bogatej formule brązującej efekt pojawia się od razu, jest niezwykle równomierny i trwały. Składnikiem, który w dużym stopniu wpływa na efektywność Face Bronzera jest wyciąg z trzciny cukrowej, czyli erytruloza. Umiejętnie połączona z innymi składnikami brązującymi zapewnia zwiększoną równomierność rozkładania się pigmentu, co z kolei ma bezpośredni wpływ na jednolity kolor opalenizny. Zaletą erytrulozy jest również znaczący wpływ na większą trwałość uzyskanego efektu.

  Kosmetyk zapewnia nie tylko wspaniałą opaleniznę, ale i utrzymanie skóry twarzy w doskonałej kondycji.

  Intensywnie ją nawilża i uelastycznia, chroni przed przedwczesnym starzeniem i łagodzi podrażnienia. Preparat polecany jest dla każdego typu skóry i stopnia zaawansowania opalenizny, skuteczny jest również dla osób mocno opalonych. Dostępny zarówno w saszetce jak i charakterystycznym dla tego typu preparatów słoiczku.

  Stosowanie i aplikacja

  Przed nałożeniem preparatu powinno się bardzo dokładnie oczyścić skórę z makijażu. Kosmetyk należy rozprowadzić dokładnie i równomiernie – w przypadku Face Bronzera jest to bardzo łatwe ze względu na lekką kremową konsystencję. Preparat ma również zwiększoną wchłanialność, co ma bardzo pozytywny wpływ na efekty opalania.

  Równomierne rozłożenie i dobre wchłonięcie zabezpiecza przed powstawaniem smug, czy nierównej intensywności opalenizny. Jest to szczególnie ważne w przypadku jasnej karnacji i u osób rozpoczynających opalanie. Oczywiście po aplikacji, dobrze jest wytrzeć lub umyć ręce.

  Doświadczenie gwarancją sukcesu

  Aroma Trend – producent kosmetyków Soleo – po raz kolejny udowadnia, że potrafi kompleksowo zadbać o jakość opalenizny klientów salonów solaryjnych. Stworzenie formuły Face Bronzer to między innymi efekt doświadczeń zdobytych w produkcji poprzednich propozycji rynkowych Soleo poświęconych opalaniu i pielęgnacji twarzy – czyli Face Tan i Face Beauty Program.

  To doskonała podstawa sukcesu nowej propozycji firmy.

  Intensyfikacja i przyspieszenie efektów opalania, zminimalizowanie naturalnego procesu fotostarzenia, jakość i bezpieczeństwo stosowania – oto główne zadania stawiane przed tego typu preparatami. Face Bronzer wypełnia je znakomicie.

  www.soleo.pl

  Spis treści

   

   

  Sytuacje konfliktowe
  - jak sobie z nimi radzić? cz. 3


  Ważnym elementem jest umiejętność budowania atmosfery życzliwości w sytuacjach konfliktowych.

  Wystarczy zastosować parę wytycznych zaprezentowanych poniżej, aby potencjalne sytuacje konfliktowe móc rozwiązywać w sposób partnerski.

  Uznaj punkt widzenia drugiej strony

  Jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka jest potrzeba szacunku i uznania. Zaspokajając tę potrzebę, pomagasz tworzyć klimat porozumienia. Uznanie punktu widzenia drugiej strony nie oznacza, że się z nim zgadzasz. Oznacza natomiast, że akceptujesz go jako jeden z możliwych, słusznych i uzasadnionych punktów widzenia. Uznanie ważności tego co powiedziała druga strona pozwala na osłabienie ładunku emocjonalnego.

  W kontekście konfliktów uznanie czyjegoś punktu widzenia można wyrazić za pomocą takich sformułowań jak: „rozumiem, że mogłeś tak odebrać ich stanowisko...”, „Zapewne na twoim miejscu pomyślałbym podobnie”. Jest to dobry sposób na zredukowanie ładunku emocjonalnego i na doprowadzenie do tego, aby i druga strona uznała Twój punkt widzenia, a nawet go zaakceptowała. Natomiast kwestionowanie przeciwnego punktu widzenia, niebranie go pod uwagę, sprowokuje „przeciwnika” do jeszcze większego okopywania się na własnym stanowisku i nie buduje klimatu porozumienia.

  Zaprzeczanie zawsze wywołuje świadomy lub nieświadomy sprzeciw i utrudnia porozumiewanie się w sytuacji konfliktowej.

  „Tolerancja to inaczej cierpliwe znoszenie nawet obcych nam poglądów, wierzeń, zwyczajów, kultur, innych tradycji, spojrzeń, gustów, innej wrażliwości. Człowiek wyrozumiały to ten, który chce zrozumieć motywy działań swoich przeciwników.”
  [Ksiądz Jan Twardowski]

  Słuchaj aktywnie drugiej strony

  Wysłuchanie klienta może być najtańszym ustępstwem z Twojej strony. Słuchanie jest jedną z ważniejszych umiejętności komunikacyjnych.

  Słuchanie umożliwia wniknięcie w sposób myślenia klienta.

  Dzięki temu daje szansę wciągnięcia klienta do wspólnego znalezienia rozwiązania. Umiejętność słuchania daje ogromne korzyści – możesz dowiedzieć się o sytuacji rozmówcy, jego intencjach, potrzebach, poznasz jego sposób myślenia, łatwiej zrozumiesz jego problem. Jeśli druga strona jest zdenerwowana, to ma potrzebę wyrażenia swoich skarg, czy własnego punktu widzenia. Przerywanie prowadzi do wzrostu negatywnych emocji. Słuchając sprawiasz, że także chętniej Ty zostaniesz wysłuchany.

  Uznaj ich uczucia

  Gdy klient jest zdenerwowany, trudno będzie ci od razu trafić do niego z logicznymi i rzeczowymi argumentami i skłonić go, by uwzględniał fakty, na które chciałbyś się powołać. Dlatego najpierw uznaj ich uczucia: „Rozumiem, że jesteś zdenerwowany”, „Na twoim miejscu pewnie też bym tak pomyślał i zareagował”. Uznając emocje rozmówcy prowadzisz tym samym do ich ostudzenia.

  Zgadzaj się jeśli to tylko możliwe

  Skoncentruj się na treściach, na które już wyraziłeś zgodę. Odwołuj się do wspólnych interesów i do interesów klienta. Pokazuj wszystko co was łączy i co nadaje sens waszej współpracy. Nie koncentruj się tylko na różnicach, bo to prowokuje do walki. Koncentracja na różnicach w sytuacji konfliktowej jest naturalna, bo to one właśnie tworzą problem. Jednak aby osiągnąć porozumienie, lepiej jest na początku koncentrować się na sprawach, co do których strony konfliktu się zgadzają i podkreślanie tego, co wspólne, tych kwestii, gdzie nie ma rozbieżności, gdzie strony mają te same interesy i podobne przekonania. Takie podejście nie oznacza ustępowania; chodzi tu o zwracanie uwagi na zgodności. Prowokuje to drugą stronę także do koncentracji na poszukiwaniu podobieństw.

  Nie oceniaj

  Często zdarza się nam w trakcie rozmowy, że wyrażamy swój stosunek do rozmówcy w formie oceny: „Jest pani niekompetentna”, „Jest pani zbyt młoda, żeby być dobrą kosmetyczką”. Takie sformułowania budzą opór i wywołują chęć obrony. Jeżeli partner nie zna asertywnych sposobów radzenia sobie z oceną, najczęściej czuje się urażony i upokorzony. Oceny są najczęściej bezużyteczną formą komunikatu. Sformułowania oceniające podczas negocjacji zaostrzają konflikt i oddalają porozumienie.

  Nie uogólniaj, nie interpretuj

  Jeżeli używamy słów: „nigdy”, „zawsze” – na pewno uogólniamy. „Ty nigdy nie kończysz zadań w wyznaczonym terminie”, „Wam zawsze chodzi tylko o pieniądze”. Tego typu oceny budzą sprzeciw i walkę. Strona atakowana zaczyna się bronić, udowadniać swoje racje i konflikt zamiast zmierzać do rozsądnego rozwiązania – zaostrza się.

  Skłaniaj rozmówców do mówienia „tak”.

  Sposób formułowania pytania wpływa na to, czy usłyszymy odpowiedź „tak”, czy też odpowiedź „nie”. Kiedy zadajemy komuś pytanie, lub formułujemy jakąś ocenę bądź opinię, nasz rozmówca zawsze się do tego ustosunkuje, nawet jeśli nie udzieli werbalnej odpowiedzi. Otóż jeśli człowiek odpowiada twierdząco, to przyjmuje postawę pozytywną, wchodzi w dobry nastrój i w gotowość dalszego potwierdzania. Natomiast jeśli odpowiada przecząco, wchodzi w „negatywny tryb pracy umysłu” i jest mu łatwiej dalej zaprzeczać, reagować „na nie”.

  Jeśli chcemy przełamać negatywną postawę naszego rozmówcy, budować jego gotowość do zgadzania się z nami, powinniśmy formułować pytania lub stwierdzenia w taki sposób, aby odpowiadał na nie twierdząco. Każde jego „tak” zmniejsza napięcie, zmienia stosunek między Tobą a Twoim oponentem, zamienia spór w początek racjonalnego dialogu, stwarza atmosferę, w której jest szansa, iż odpowie „tak” także na Twoje merytoryczne pytanie i propozycję.

  Jak zachować opanowanie w sytuacji konfliktowej?

  „Sukces w życiu zależy nie tylko od intelektu, lecz od umiejętności kierowania emocjami.”

  Powszechną reakcją na stres, który bardzo często towarzyszy sytuacjom konfliktowym, jest gniew. Kiedy klienci stają się sfrustrowani, chętniej winią za to kogoś innego.

  Jedną z najlepszych metod radzenia sobie z gniewem naszych klientów można scharakteryzować odwołując się do koncepcji miękkich technik sztuki walki. Zaleca się miękkie i elastyczne dołączenie się do energii ciosu innej osoby, tak aby nas ona nie przewróciła, a następnie skierowanie tej energii w pożądanym przez siebie kierunku.

  Mistrzowie nie stawiają oporu sile fizycznej przeciwnika, lecz zmieniają jej kierunek i pozwalają jej przejść obok siebie.

  Jeśli się w taki sposób podejdzie do gniewu, którym inni nas bombardują, to uniknie się emocjonalnego zaangażowania i podczas próby rozwiązania problemu można traktować zdenerwowanych rozmówców z dużą bezstronnością.

  Bezstronność nie oznacza braku zaangażowania

  Ludzie rozgniewani nie stają się zwykle bardziej rozzłoszczeni, aniżeli byli na początku, jeżeli zostaną dobrze potraktowani. Jeśli jednak są naciskani, skłaniani do opanowania się lub traktowani obraźliwie, to ich gniew może wzrastać. Z reguły przedłuża to niepotrzebnie rozmowę i znacznie zwiększa ryzyko nieprawidłowego jej przebiegu.

  Gniew to bardzo silna energia emocjonalna

  Pożytecznie jest patrzeć na gniew jako na uczucie przechodzące pewne fazy:

 • odrzucenie i szok;
 • obwinianie siebie lub innych;
 • targowanie się;
 • akceptacja.

  W dwóch pierwszych fazach ludzie nie są racjonalni, nie ma więc sensu odwoływać się do logicznych argumentów. Na tym etapie należy rozmówcę wysłuchać i wyrazić zrozumienie dla emocji jakie się w nim pojawiają, unikając jednocześnie potwierdzania niewygodnych racji merytorycznych.

  Dopiero w fazie targowania się osoba zdenerwowana zaczyna odzyskiwać racjonalną postawę i jest skłonna wysłuchać naszej propozycji rozwiązania danej sytuacji.

  Co pomaga zachować opanowanie w sytuacji konfliktowej?

 • Nie wchodź w spór tylko szukaj rozwiązania – pozostań przyjazny i oferuj daleko idącą pomoc w wyjaśnianiu niejasności i znalezieniu wspólnego rozwiązania.
 • Zachowaj życzliwość do drugiej strony konfliktu. Bądź życzliwy dla klienta, a stanowczy dla sprawy.
 • Zadawaj pytania – kontroluje sytuację ten kto pyta.
 • Nie tłumacz się. Gdy zaczynamy się tłumaczyć, druga strona najczęściej umacnia się w przekonaniu, że miała rację, a jej umysł zajęty jest szukaniem odpowiedniej odpowiedzi.
  „Co się u was dzieje, że nikt tak długo nie odbiera telefonu?”. Gdy zaczniemy się tłumaczyć: „To wszystko dlatego, że jest bardzo dużo zgłoszeń i...”, druga strona nas nie słucha i szuka kontrargumentów aby zareagować.

  Jedną z lepszych metod, aby nie wdać się w spór jest zastosowanie techniki przejścia na stronę rozmówcy opisanej poniżej lub po prostu przeproszenia za zaistniałą sytuację i szybkie zadanie pytania kierującego rozmowę na właściwe tory:
  „Przepraszam bardzo za zaistniałą sytuację. Proszę powiedzieć co możemy dla pani zrobić?”

 • „Przejdź na stronę rozmówcy” – przyznaj drugiej stronie rację co do sedna sprawy, np. „Zaproponowane przez pana rozwiązanie jest bardzo niekorzystne.”
  Przejście na stronę rozmówcy nie oznacza zgodzenia się z nim, że rzeczywiście to rozwiązanie jest niekorzystne, lecz zgodzenie się z nim co do sedna: „Oczywiście znalezienie satysfakcjonującego rozwiązania jest bardzo ważne i dlatego...”
 • Przeproś lub podziękuj.
 • Unikaj usprawiedliwiania się.
  Przykłady usprawiedliwiania się, które najbardziej irytują podczas rozmów:
  - Nasz gabinet się tym nie zajmuje.
  - Nie pracowałem tego dnia.
  - Chętnie bym pomógł, ale właśnie...
  - Przykro mi, ale taka jest polityka firmy.
  „To nie konflikt jest źródłem nieporozumień i walki między ludźmi, lecz sposobem jego rozstrzygania.”
  Teza: Rozumienie siebie i innych ogromnie pomaga nam w lepszym komunikowaniu się, także w sytuacjach konfliktowych. W zależności od naszych cech osobowych, temperamentu, rozwiązujemy sytuacje konfliktowe w najróżniejszy sposób.

  Władczy choleryk

  Świat wewnętrzny energicznego choleryka:

 • urodzony przywódca;
 • dynamiczny i aktywny;
 • nieodparta potrzeba zmian;
 • musi korygować błędy;
 • silna wola i zdecydowanie;
 • nie ulega wzruszeniom;
 • trudno go zniechęcić;
 • niezależny i samowystarczalny;
 • wzbudza zaufanie;
 • wszystkim pokieruje.

  Choleryk jako rodzic:

 • sprawuje sprężyste kierownictwo;
 • ustala cele;
 • pobudza rodzinę do działania;
 • zna właściwą odpowiedź;
 • organizuje życie rodzinne.

  Choleryk w pracy:

 • ukierunkowany na cele;
 • ogarnia całokształt;
 • dobry organizator;
 • dostrzega praktyczne rozwiązania;
 • szybki w działaniu;
 • rozdziela pracę;
 • kładzie nacisk na wydajność;
 • realizuje cele;
 • dodaje innym bodźca;
 • opozycja pobudza go do działania.

  Choleryk jako przyjaciel:

 • niezbyt odczuwa potrzebę przyjaźni;
 • pracuje dla potrzeb grupy;
 • zazwyczaj ma rację;
 • sprawdza się w nieoczekiwanych sytuacjach.

  Precyzyjny melancholik

  Świat wewnętrzny precyzyjnego melancholika:

 • głęboki i skłonny do rozmyślań;
 • analityczny;
 • poważny i zdeterminowany;
 • ma zadatki na geniusza;
 • utalentowany i twórczy;
 • muzykalny, przejawia zdolności artystyczne;
 • filozofujący i poetyczny;
 • wyczulony na piękno;
 • wrażliwy na potrzeby innych;
 • skłonny do poświęceń;
 • sumienny;
 • idealista.

  Melancholik jako rodzic:

 • wymagający;
 • oczekuje właściwego postępowania;
 • dba o porządek w domu;
 • troskliwy;
 • poświęca się dla innych;
 • zachęca do nauki i rozwoju zdolności.

  Melancholik w pracy:

 • podporządkowuje się regulaminom;
 • perfekcjonista o wysokich wymaganiach;
 • docenia wagę szczegółów;
 • wytrwały i dokładny;
 • uporządkowany i zorganizowany;
 • schludny i czysty;
 • oszczędny;
 • łatwo dostrzega problemy;
 • znajduje twórcze rozwiązania;
 • musi dokończyć co zaczął;
 • lubi wykresy, schematy, wykazy i liczby.

  Melancholik jako przyjaciel:

 • ostrożnie dobiera przyjaciół;
 • chętnie pozostaje w cieniu;
 • unika zwracania na siebie uwagi;
 • wierny i ofiarny;
 • wysłucha narzekań;
 • może pomóc w rozwiązaniu problemów;
 • głęboko troszczy się o innych;
 • współczujący;
 • szuka idealnego partnera.

  Towarzyski sangwinik

  Świat wewnętrzny towarzyskiego sangwinika:

 • dar przyciągania do siebie ludzi;
 • gadatliwy, narrator;
 • dusza towarzystwa;
 • ma poczucie humoru;
 • pamięć do kolorów;
 • emocjonalny, wylewny;
 • entuzjastyczny i ekspresywny;
 • wesoły i spontaniczny;
 • ciekawy;
 • urodzony aktor;
 • prostoduszny;
 • żyje dniem dzisiejszym;
 • zmienność usposobienia;
 • ciągle jak dziecko.

  Towarzyski sangwinik jako rodzic:

 • wnosi do domu radość;
 • lubiany przez przyjaciół i dzieci;
 • obraca nieszczęście w żart.

  Sangwinik w pracy:

 • pracuje ochoczo;
 • inicjuje nowe formy aktywności;
 • sprawia bardzo dobre wrażenie;
 • twórczy i barwny;
 • tryska energią i entuzjazmem;
 • rozpoczyna w efektowny sposób;
 • pobudza innych do współpracy;
 • oczarowuje współpracowników.

  Sangwinik jako przyjaciel:

 • z łatwością zyskuje przyjaciół;
 • kocha ludzi;
 • lubi komplementy;
 • jest zazwyczaj podekscytowany;
 • wzbudza zazdrość;
 • nie chowa urazy;
 • szybko przeprasza;
 • nie dopuszcza do nudy;
 • lubi spontaniczne działania.

  Spokojny flegmatyk

  Świat wewnętrzny flegmatyka:

 • powściągliwy;
 • niewymagający i beztroski;
 • spokojny, chłodny, opanowany;
 • cierpliwy, zrównoważony;
 • cichy, a przy tym dowcipny;
 • życzliwy i uprzejmy;
 • emocje skrywa głęboko;
 • pogodzony z życiem;
 • uniwersalny.

  Flegmatyk jako rodzic:

 • jest dobrym rodzicem;
 • poświęca dzieciom dużo czasu;
 • nie spieszy się;
 • niełatwo go zdenerwować.

  Flegmatyk w pracy:

 • kompetentny i solidny;
 • spokojny i zgodny;
 • ma zdolności administracyjne;
 • pośredniczy w rozwiązywaniu problemów;
 • unika konfliktów;
 • dobrze znosi nacisk;
 • znajduje proste wyjścia.

  Flegmatyk jako przyjaciel:

 • łatwy we współżyciu;
 • uprzejmy i pogodny;
 • nienatarczywy;
 • dobry słuchacz;
 • odznacza się ciętym dowcipem;
 • lubi obserwować ludzi;
 • ma wielu przyjaciół;
 • współczujący i troskliwy.

  Katarzyna Świtalska

  Spis treści

 •  

   

  Kolonia na horyzoncie!


  Podekscytowanie branży solaryjnej sięga zenitu. Nic dziwnego – czas na nowości, czas na spektakularne rozwiązania, na największą imprezę branżową, czyli SOLARIA 2007 (1-3 listopada).

  Wiele osób zastanawia się jakie to będzie wydarzenie, zarówno pod kątem prezentowanych nowości, jak i ogólnego wydźwięku tej imprezy.

  SOLARIA 2007 po raz kolejny wydają się być imprezą na wskroś rekordową, świadczą o tym chociażby liczby przekazywane przez organizatorów, a dotyczące ilości wystawców i powierzchni, jaką poszczególne firmy rezerwują na halach Koelnmesse. To jakby jedna strona medalu, druga to co na poszczególnych stoiskach będzie można zobaczyć, czy padną słowa zachwytu, czy też raczej nie będzie spektakularnych nowości.

  Poprzednia edycja w 2005 r. to czas mocnego wejścia firmy Hapro. A co czeka nas w tym roku?

  Mieliśmy już okazję zobaczyć co dla wszystkich miłośników opalania przygotowała firma Ergoline. Premiera nowości przygotowanych przez firmę miała miejsce dużo wcześniej i rynek może mieć już wyrobioną opinię na temat tych modeli. Teraz czas na pozostałe firmy w branży. Wiemy już, że na stoisku KBL Solarien pojawią się nowe urządzenia megaSun. Nie mamy żadnych informacji na ten temat, ale przekaz jest czytelny: megaSun pokaże nowe solaria. Oczywiście to nie wszystko! Ilu wystawców, tyle spodziewanych nowości. UWE, UltraSun, GardaSun, Alisun, czy wspomniane wcześniej Hapro z całą pewnością pokażą wiele fantastycznych rozwiązań.

  Niepokoić mogą jedynie wieści płynące z Niemiec, w których bardzo często informuje się o powolnym kurczeniu się tego rynku. Jak na losy branży może wpłynąć 15-procentowy spadek liczby salonów? Niewątpliwie problemy rynku niemieckiego w Kolonii nie będą jednak zbyt widoczne, bowiem impreza ta to wydarzenie o zasięgu światowym, a nie lokalnym. Można sądzić, że w czasie gdy na wielu rynkach sytuacja jest wręcz odwrotna, gdzie widoczny jest boom na tego typu usługi, cała globalna sprzedaż powinna być na zdecydowanie zadowalającym poziomie. Jednak jakie to faktycznie będzie miało przełożenie na obroty, niewątpliwie pokażą nadchodzące miesiące.

  SOLARIA 2007 to także doskonała okazja, aby zapoznać się z wszelkimi zmianami wynikającymi z nowej Normy Europejskiej, zwłaszcza w kwestii lamp solaryjnych. Oczywiście solaria i lampy to nie wszystko. W Kolonii będzie można spotkać praktycznie wszystkich producentów kosmetyków do opalania w solarium, tam także spodziewać się można prawdziwych hitów, o których na pewno nie omieszkamy napisać w najbliższej przyszłości.

  Tyle jeśli chodzi o to, na co liczymy i czego oczekujemy od wystawców Koelnmesse.

  SOLARIA 2007 to doskonałe miejsce i czas na wspaniałą zabawę.

  Przyłączcie się do nas! TanningAvard to kolejne święto wszystkich związanych ze światem sztucznego słońca, zabawa do białego rana, wiele atrakcji i wybory najatrakcyjniejszych salonów w poszczególnych europejskich krajach. Tego nie można przegapić. Już w 2005 r. okazało się, że tego typu wydarzenie jest w stanie połączyć prawie wszystkich miłośników opalania, a przecież tegoroczna edycja ma być przeprowadzona z jeszcze większym rozmachem!

  Warto więc zapamiętać tę datę: 1-3 listopada 2007 r. Wtedy wszystkie oczy będą skierowane na Kolonię i na światowe wydarzenie, jakim bez wątpienia są targi SOLARIA 2007. Będziemy tam i przekażemy Państwu najgorętsze wiadomości tak szybko jak to tylko możliwe.

  A więc ruszamy. Kierunek: Kolonia!

  Więcej informacji:
  Przedstawicielstwo Targów Koelnmesse w Polsce
  tel. (0-22) 827 46 70
  e-mail: info@koelnmesse.pl
  www.koelnmesse.pl

  Spis treści

   

   

  Hapro świętuje


  Rok 2007 – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – to czas, w którym Hapro International świętuje 25. rocznicę powstania.

  Firma jest jednym z wiodących producentów sprzętu opalającego i – co może być zaskoczeniem dla niektórych – także jednym z liderów wśród producentów samochodowych bagażników dachowych.

  Wiosna 1982: „Cocooning” staje się trendem. Ludzie poszukują spokoju, ciepła, poczucia bezpieczeństwa. W tym czasie pojawiają się pierwsze symptomy tak modnego obecnie w Polsce wellness. Zaczyna się prawdziwy boom na piękną opaleniznę, którą można uzyskać w salonach solaryjnych. To także idealny moment na założenie Hapro – firmy specjalizującej się w produkcji i sprzedaży nowoczesnego sprzętu opalającego najwyższej jakości (sama nazwa Hapro łączy dwie pierwsze litery holenderskich słów oznaczających „handel” i „produkcja”).

  Równoległy rozwój innowacyjności i struktury sprzedaży powoduje niesamowity wzrost Hapro. Dzisiaj firma należy do wiodących w produkcji sprzętu opalającego. Produkty Luxura spełniają wymagania wszystkich klientów studiów solaryjnych.

  Od najprostszych urządzeń po najbardziej zaawansowane modele.

  Właśnie na jubileusz firmy na rynku pojawiło się urządzenie będące ukoronowaniem pracy Hapro: Luxura X10 – urządzenie z absolutnej topclass. Podczas gdy firma Hapro czyniła ogromne postępy w opracowywaniu nowego urządzenia, Komisja Europejska określiła nowe limity intensywności promieniowania dla sprzętu opalającego: 0,3 W/m2. Nie wpłynęło to jednak w poważny sposób na prace Hapro. Jak podkreśla dyrektor generalny firmy Dick van de Linde: „Wszystkie nowe urządzenia Hapro są zaawansowane technicznie i po wprowadzeniu naprawdę minimalnej modyfikacji będą w stanie spełniać nowe normy Unii Europejskiej. Nowe przepisy nie zniweczyły naszych wysiłków. Luxura X10 działa w idealnej zgodzie z nową normą.”

  To oczywiście nie wszystko. Hapro zawsze stawia na nowoczesne rozwiązania, bez kompromisów. Także z okazji swojego jubileuszu Hapro postawiło na najbardziej znane i cenione przez klientów modele i przygotowało specjalną, limitowaną serię urządzeń: kabinę V5 i solarium leżące X7. W modelach tych standardowe wyposażenie wzbogacono dodatkowo o aromę – Xsens (Luxura X7) i głośniki stereo (Luxura V5), a wszystko to dostępne w kolorystyce, która stała się znakiem rozpoznawczym Hapro – tj. bling. Całość bez dodatkowych dopłat.

  Główne uroczystości związane z 25-leciem miały miejsce latem, gdzie w konwencji otwartych drzwi firmę mogły odwiedzić wszystkie osoby, które na co dzień kształtują wizerunek firmy i znacząco przyczyniają się do ogromnego sukcesu marki. Dick van de Linde, nowy dyrektor zarządzający, który jako dyrektor sprzedaży poznał branżę solaryjną od podszewki, w krótkich słowach wskazuje, w którym kierunku będzie zmierzało Hapro: „Chcę pokrótce spojrzeć wstecz i śmiało spojrzeć w przyszłość. Zdajemy sobie sprawę z własnej tradycji, ale ważniejsze od ćwierćwiecza, które mamy za sobą, są lata przed nami. Tam właśnie skupiamy nasze wysiłki i plany. Czeka nas świetlana przyszłość.”

  Świetnie przygotowana impreza i doskonałe humory nie dziwią, bowiem Hapro już od lat pokazuje, że pełen profesjonalizm to nie tylko hasło, ale motto firmy. Ostatnie dwa lata to dla urządzeń Luxura czas prosperity, gdy poczyniono doskonałe inwestycje, które przyniosły ogromny sukces, co w połączeniu ze wzrostem gospodarczym mającym miejsce w wielu krajach, przyczyniło się do tak gwałtownego rozwoju firmy.

  Rok jubileuszowy obfitował w wiele wydarzeń, które obrazują jak wiele dobrego stało się w Hapro. Jednak to jeszcze nie koniec, przed nami święto solaryjne, jakim bez wątpienia są targi SOLARIA 2007 w Kolonii. Tam jubilat przedstawi nowość, czyli IP Control System, dzięki któremu można kontrolować do 20 solariów naraz i dostosować do nowej normy 0,3 oraz kilka innych niespodzianek, o których będzie można dowiedzieć się na stoisku targowym.

  Dla firmy bardzo ważni są sami klienci, ich opinie i fakt, że wśród nich urządzenia Luxura cieszą się ogromną popularnością.

  To właśnie największy powód do świętowania, bo czy jest coś bardziej nobilitującego niż słowa uznania klientów, którzy doceniają jakość wykonania, atrakcyjną, ciekawą linię urządzeń i ich cenę? Absolutnie nie! Właśnie dlatego przed Hapro czas wielkich wyzwań i stałego postępu. Obserwując historię Hapro od momentu powstania firmy, można śmiało powiedzieć, że kolejne okrągłe i mniej okrągłe rocznice będą obchodzone w podobnie radosnych nastrojach.

  www.nova2.pl
  www.tristarsolar.eu

  Spis treści

   

   

  Piękne ciało, moje ciało


  Jak co roku, Lady (9. edycja – 15-16 września, Torwar, Warszawa) to doskonała okazja, aby zapoznać się z nowościami i atrakcjami rynku kosmetycznego, fryzjerskiego i solaryjnego. To doskonałe miejsce dla wszystkich, którzy cenią własne zdrowie i wygląd oraz każdego dnia chcą wyglądać pięknie i młodo, bez względu na płeć.

  Na pierwszy rzut oka można było pokusić się o stwierdzenie, że tegoroczna edycja to przede wszystkim prezentacja firm związanych z pielęgnacją dłoni i stóp. W targach wzięło udział także wiele firm oferujących profesjonalny sprzęt kosmetyczny, wellness & spa. W wielu przypadkach były to produkty z krajów azjatyckich. Kapsuły, stoły do masażu, łóżka wodne, lasery, kombajny kosmetyczne, wszystko w jednym miejscu.

  Spora frekwencja na płycie Torwaru świadczyć może tylko o jednym: targi Lady należy zaliczyć do udanych, tym bardziej że ta lokalizacja do tej pory z roku na rok traciła na znaczeniu.

  Oczywiście targi to okazja do atrakcyjnych zakupów.

  Promocje cenowe i bogata oferta kusiły wszystkich zainteresowanych.

  To było zauważalne na stoiskach, które w dużej mierze przypominały sklepy drogeryjne. Ale co najważniejsze, wystawcy byli zadowoleni z frekwencji, a klienci nie tylko dopisali, ale także chętnie korzystali z nadarzających się okazji.

  Targi Lady to także prezentacja aktualnych trendów kolorystycznych, fryzjerskich oraz zapachów sezonu. Tradycyjnie już, nie zabrakło wielobarwnych mistrzostw makijażu, show fryzjerskiego, pokazów mody oraz bielizny, a także kongresów, prowadzonych i firmowanych przez znane autorytety. Opiekę nad kongresem kosmetycznym, który bogatym programem zainteresował zarówno kosmetyczki, fryzjerki jak i uczennice szkół fryzjersko-kosmetycznych, wizażu i stylizacji, objęła Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, szkoła znana na całym świecie i jako jedna z niewielu w Polsce kształcąca studentów z zagranicy.

  W tym roku nasza redakcja przygotowała Kongres Lady Fitness – ciekawy program wykładów pod tytułem „Piękne ciało, moje ciało”.

  Wśród prelegentów znaleźli się:

 • Bogdan Ślęk z tematem „Rola światła w życiu człowieka”.
 • Andrzej Chmielewski – „Nova jakość w ośrodkach SPA & Wellness”.

 • Tematy cieszyły się zainteresowaniem, a zebrani słuchacze byli niezwykle zadowoleni z poziomu prelekcji i informacji przekazanych szerszej opinii w trakcie wystąpień. Widać, że tego typu spotkania są niezwykle potrzebne, ponieważ kształtują dobre zachowania w szeroko rozumianej branży kosmetycznej.

  W tym roku wykłady organizowane przez naszą redakcję zdecydowanie rozszerzyły swój zakres tematyczny, gdyż obok zwykle poruszanych tematów z zakresu branży solaryjnej i fitness, wiele miejsca poświęcono wellness i spa.

  Podczas samego kongresu doszło do interesujących rozmów z prelegentami, co może w najbliższym czasie zaowocować ciekawymi inicjatywami. O szczegółach będziemy Państwa informować w kolejnych wydaniach.

  Redakcja "SOLARIUM & Fitness"
  www.solarium.net.pl

  Spis treści

   

   

  Sopocka gwiazda - Hotel Haffner


  Usytuowany przy plaży, w niewielkiej odległości od centrum Sopotu, czterogwiazdkowy hotel Haffner, jest nowoczesnym obiektem łączącym zaawansowane rozwiązania technologiczne z tradycją i klasycznym urokiem uzdrowiska.

  Tylko parę kroków dzieli hotel od słynnego sopockiego deptaka – ul. Monte Cassino, a bezpośrednie sąsiedztwo Sopockiego Klubu Tenisowego pozwala gościom poczuć atmosferę często rozgrywanych tam mistrzostw i zawodów, jak coroczny Orange Prokom Open. Całości dopełniają piękne sopockie lasy i parki, stanowiące urokliwą scenografię spacerów i wycieczek. Otaczając hotel zielonym kobiercem, zapewniają atmosferę ciszy i spokoju.

  Hotel posiada 106 przestronnych, komfortowo wyposażonych, klimatyzowanych pokoi o oryginalnej stylistyce wnętrz. Każdy szczegół ich wystroju został gruntownie przemyślany i starannie dobrany, dzięki czemu w tych pięknych wnętrzach gość znajduje spokój, wygodę i wypoczynek.

  Instytut Spa & Salon

  Wielkim atutem hotelu, który decyduje często o jego wyborze podczas podróży biznesowych, bądź rodzinnych wakacji, jest Instytut Spa & Salon. Ideą Instytutu jest pielęgnacja urody i przywrócenie jej wewnętrznej harmonii. To miejsce, gdzie ruch wody, ciepło sauny i pielęgnacja ciała krok po kroku przynoszą odprężenie i wyzwalają nowe siły witalne.

  W wyjątkowej atmosferze można odreagować stres, przeznaczyć czas dla urody, a jednocześnie poprawić kondycję fizyczną.

  W tym celu do dyspozycji gości przeznaczono basen, jacuzzi, saunę suchą i łaźnię parową, siłownię wraz ze studiem cardio oraz gabinety masażu i pielęgnacji ciała.

  Osoby odwiedzające tego typu miejsca stają się coraz bardziej wymagające. Poszukują nowych doznań, nowych możliwości. W świecie, w którym każdy jest zabiegany i nie ma czasu na planowanie wypoczynku, prawidłowo przygotowana i właściwie skierowana oferta to klucz do sukcesu. Podobnie jak wytworzenie u klienta przekonania, że wybrany przez niego hotel jest wyjątkowy i że oferta, którą otrzymał, przygotowana została specjalnie dla niego.

  Szeroki wybór zabiegów SPA przyczynia się do zwiększonego zainteresowania każdym świetnie prosperującym hotelem. Haffner oferuje zabiegi dobrane do potrzeb nawet najbardziej wymagających gości. Aquaaerobik, masaże, pielęgnacja dłoni i stóp oraz liczne zabiegi kosmetyczne sprawiają, że można połączyć pobyt w hotelu z odnową biologiczną i relaksem. Zabiegi dla przyszłych i młodych mam, odchudzające, poprawiające samopoczucie, odmładzające, a także pakiety dla dwojga to odpowiedź na stale monitorowane potrzeby klientów. Potwierdzeniem, że SPA jest magnesem przyciągającym gości, są znajdujące się w ofercie hotelu pobyty pakietowe SPA, które nastawione są na intensywną kilkudniową terapię odzyskiwania harmonii duszy i ciała. Kolejny atut to profesjonalne kosmetyki firm: Babor i Comfort Zone oraz wykwalifikowana kadra pracowników, którzy zawsze służą pomocą w doborze odpowiedniego zabiegu, tak aby każdy po opuszczeniu progów hotelu zapragnął do niego wrócić.

  Warto wymienić chociażby najbardziej popularne zabiegi Babor:

 • Collagen Booster – kuracja odmładzająca, pobudzająca syntezę kolagenu ze specjalnym masażem dra Jacquet’a. Zabieg zapewnia skórze głębokie nawilżenie i ujędrnienie, a przy kuracji minimum 6 zabiegów wyraźne wygładzenie skóry i regenerację włókien kolagenowych.
 • Linia: Fruity Beauty – zabieg na twarz i ciało na bazie musu owocowego. Idealna na lato witaminowa kuracja dla każdego typu skóry. Nadaje skórze gładkość oraz świeży i piękny wygląd.
 • Linia: Feetness – australijski sposób na piękne stopy. Na bazie wartościowych olejków eterycznych m.in. cyprysu niebieskiego i eukaliptusa. Działa przeciwzapalnie i relaksująco. Likwiduje napięcie mięśni. Program pielęgnacji stóp mający na celu wygładzenie skóry i głębokie jej nawilżenie w połączeniu z relaksującym masażem.

  Oczywiście to nie wszystko. Instytut SPA & Salon oferuje szeroką ofertę masaży, w tym masaże gorącymi kamieniami, New Life – specjalne dla kobiet w ciąży, bambusem królewskim, Scen Tao z elementami masażu Shiatsu, czy polinezyjski masaż Ma-Uri, a także wspaniałe kąpiele z koloroterapią.

  Jeśli mamy na myśli relaks w SPA, to nie może zabraknąć rewelacyjnych kapsuł kosmetycznych.

  Hotel Haffner proponuje zabiegi w termicznej kapsule kosmetycznej, która łączy w sobie funkcje sauny parowej, sauny na podczerwień, wykonuje masaż wibracyjny i pulsacyjny oraz zapewnia terapię aromatami, muzyką i kolorowym światłem. Sesje terapeutyczne są zaprogramowane w sposób pozwalający zarówno na pojedyncze jak i symultaniczne wykonywanie ww. funkcji. Kapsuła SPA Jet jest dodatkowo wyposażona w prysznice wodne, podobnie zresztą jak drugi z dostępnych modeli Oceana. Klient ma możliwość dobrania programu do oczekiwanej terapii (np. wyszczuplającej, antycellulitowej, detoksykującej) lub ułożenia własnego.

  Nordic Walking w Hotelu Haffner

  Piękne polskie wybrzeże, plaża ciągnąca się od Gdańska do Helu, wyjątkowy krajobraz zapraszają wszystkich spragnionych aktywnego wypoczynku. Długie spacery, czerpanie radości z podziwiania morza oraz możliwość wdychania jodu to najlepsza wizytówka Nordic Walking w hotelu Haffner w Sopocie. Wszystko pod okiem profesjonalnych instruktorów z certyfikatami INWA – Międzynarodowego Stowarzyszenia Nordic Walking. Na miejscu można skorzystać ze świetnie wyposażonej wypożyczalni niezbędnego osprzętu.

  Wymyślone w Finlandii, w 1997 roku, przez specjalistów ze świata sportu i medycyny Nordic Walking to połączenie marszu fitness z techniką odpychania się od podłoża za pomocą specjalnie zaprojektowanych kijków, których umiejętne używanie angażuje górną połowę tułowia podczas energicznego spaceru!

  Nordic Walking łączy cechy idealnej aktywności ruchowej bez względu na wiek, masę ciała i wyjściowy poziom sprawności fizycznej, budując sprawność sercowo- -naczyniową, angażując i wzmacniając niemal wszystkie mięśnie, spalając efektywnie kalorie, odciążając stawy i rozluźniając napięcia mięśniowe. Jest niezwykle prosty w opanowaniu, stwarza okazje do niesamowitych doznań w trakcie treningu, jak i po jego zakończeniu. Powoduje stan euforii i rozluźnienia, stopniowo, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, uzależniając, i co najważniejsze, jest uprawiany na świeżym powietrzu w kontakcie z naturą!

  Treningi w grupie dodają motywacji i umożliwiają nawiązywanie kontaktów towarzyskich. To wszystko można osiągnąć w dowolnym klimacie, w dowolnym terenie, na każdej nawierzchni i co ważne – przez cały rok.

  Forbes

  Wracając na moment do magazynu Forbes, który zaprosił ludzi biznesu do współtworzenia pierwszego rankingu prestiżowych hoteli – obiektów, gdzie warto przyjmować zagranicznych gości, brać udział w konferencjach, negocjacjach, szkoleniach, uroczystych kolacjach i spotkaniach biznesowych. Polscy przedsiębiorcy uznali, iż najbardziej prestiżowym hotelem w Polsce jest właśnie czterogwiazdkowy hotel Haffner w Sopocie. I tak oto pierwsza edycja konkursu przyniosła niezwykle zaskakujące wyniki, ale tylko dla tych, którzy nigdy nie zatrzymali się w Haffnerze.

  Bowiem jest to niezwykle urokliwy, kameralny obiekt, z niespotykanym klimatem, oraz atrakcyjną lokalizacją i świetną kuchnią.

  To właśnie te czynniki spowodowały, że w 2005 roku biznesmeni przyznali sopockiemu Haffnerowi pierwsze miejsce, a w kolejnym zaliczyli go do ścisłej czołówki polskich hoteli. Podczas pierwszej edycji sopocki hotel otrzymał maksymalną notę (100 punktów) od niemal połowy oceniających. Znalazł się on na liście najlepszych jako jedyny obiekt z Trójmiasta. Zdaniem oceniających, przyciąga on gości położeniem w malowniczej części Sopotu (niedaleko molo i deptaka, gdzie koncentruje się życie kurortu), spokojem, tak potrzebnym wypoczywającym, bogactwem sal konferencyjnych oraz świetną kuchnią zaspokajającą każdy gust – zarówno staropolską jak i śródziemnomorską.

  Dodatkowo hotel oferuje gościom znakomitą obsługę, możliwość zamawiania niestandardowych usług, takich choćby jak organizowanie atrakcji dla przyjeżdżających na negocjacje gości, z żeglugą szybkimi katamaranami włącznie. Ranking Forbesa został stworzony na podstawie opinii zebranych od prawie 300 największych polskich przedsiębiorstw. Reprezentanci tej grupy oceniali obiekty w skali 0-100. Wynik ułożony został wg średniej arytmetycznej z ocen przyznawanych poszczególnym hotelom.

  To nie wszystkie wyróżnienia, bowiem w roku bieżącym Haffner uzyskał prestiżowy Medal Europejski za wysoką jakość Instytutu SPA & Salon. (Medal przyznawany jest przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club. Wyróżniane są usługi, których jakość nie odbiega od poziomu europejskiego).

  Będąc w czołówce hoteli biznesowych, Haffner dysponuje oczywiście rozbudowanym centrum konferencyjnym z wysokiej klasy ośmioma klimatyzowanymi salami konferencyjnymi wyposażonymi w najwyższej jakości sprzęt audio-video.

  Hotel Haffner to miejsce wyjątkowe, świetnie usytuowany, z doskonałym klimatem, wielokrotnie nagradzany i wyróżniany.

  Nie tylko przez biznesowe gremia, ale przede wszystkim doceniany przez wszystkich, którzy w tym miejscu nie tyle szukali wytchnienia, wypoczynku, ale to wszystko w murach tego miejsca odnaleźli.

  www.hotelhaffner.pl

  Spis treści

 •  

   

  Kojące brzmienie muzyki


  Najstarsza z Matek ludzkości to muzyka. Towarzyszy człowiekowi od samego początku, chociaż nie ustalono dokładnie od kiedy. Nieustannie zmieniające się upodobania czynią z niej wysoce wyspecjalizowaną gałąź sztuki.

  Bogaty dorobek naszej cywilizacji w szerokiej mierze oparty jest o moc dźwięku. Powstająca w ludzkim mózgu myśl ubierana jest w słowa, często wypowiadane w harmonijnym brzmieniu przestrzeni i czasu. Tak powstawały najpiękniejsze pieśni opiewające bohaterskie i sentymentalne wyczyny mężów, kochanków czy zwyczajnych ludzi. Aby te słowa brzmiały jeszcze piękniej, człowiek zaczął wymyślać i wykorzystywać różne przyrządy zwane instrumentami. Aranżacje dźwięków stały się z czasem tak piękne i melodyjne, że zaczęto rezygnować z wokalizy ludzkiego głosu, rozkoszując się samym brzmieniem melodii. Delikatnie wkradająca się w najczulsze zakamarki ludzkich serc muzyka stała się ogromną ostoją dla harmonijnej i subtelnej przestrzeni ludzkich dusz. Poprzez muzykę wyrażano najgłębsze uczucia i najdelikatniejsze emocje. Muzyka do dziś przynosi słuchaczowi radość, sentyment, spokój, ekspresję... Muzyka pobudza i wycisza, kołysze, a czasem nawet niepokoi. Muzyka jest jak ludzka natura – dokładnie tak samo nieodgadniona i tajemnicza, a jednocześnie przynosząca ukojenie bądź siłę.

  W głębokim rozkwicie obecnego poziomu techniki i zawrotnej wręcz prędkości życia człowiek coraz częściej wyraża zapotrzebowanie na coraz szersze wykorzystanie mocy dźwięków.

  W równowadze harmonijnego trybu postępowania, obok wielkich i dynamicznie rozwijających się firm, powstają profesjonalne ośrodki wellness & spa. Trudno się dziwić, ponieważ wciąż podświadomie zakodowany pęd do najwSPAnialszego standardu i poziomu życia wręcz wymusza takie kierunki. Obok pięknych gabinetów solaryjno- -kosmetycznych stosuje się naturalne techniki odprężenia zmęczonych organizmów poprzez masaże i inne zabiegi. Wszędzie tam słyszymy muzykę – dźwięk, który w swym brzmieniu potęguje sugestie wyciszenia, relaksu czy odprężenia.

  W takiej równowadze i harmonii nasze życie jest bardziej skuteczne. Co to znaczy „skuteczne życie”? Może komuś wydawać się to nieco paradoksalne, bo przecież żyje każdy. Tak. To prawda. Prawda dlatego, że takie właśnie są nasze myśli. Ale czas zadbać o jakość – jakość spełnienia i samorealizacji. Innymi słowy – czas obudzić zastygłe marzenia, nawet te z dzieciństwa i zacząć cieszyć się życiem dokładnie tak, jak czynią to dzieci. Życie, to wszystko co wiąże się z pełnią samorealizacji i samoakceptacji. W odróżnieniu od roślin i zwierząt człowiek ma z tym nieco inne problemy niż reszta świata. A to dlatego, że w pewnym sensie jest panem swojego życia. Wszyscy jesteśmy panami swojego życia!

  najwSPAnialsza.pl to wyzwanie mające na celu sprostać oczekiwaniom najbardziej wybrednych klientów.

  Dlatego twórcami naszej muzyki są znani i cenieni kompozytorzy w profesjonalnej dziedzinie relaksu i wyciszenia. Korzystając z doświadczeń są w stanie komponować taką muzykę, która z łatwością „opiera się” próbie czasu. Jest zawsze piękna, relaksująca – a co najważniejsze – działa skutecznie na podświadomość, dostarczając słuchaczowi niezapomnianych doznań. Jednym z najcenniejszych walorów proponowanej przez nas muzyki jest fakt, że jest przyswajalna dla każdego, bez względu na upodobania muzyczne.

  Jogging – Przemysław Igiel

  Relaks dynamiczny dla Państwa proponowany w najwSPAnialsza.pl to Jogging Przemysława Igiela. Płyta zawiera 13 nagrań o łącznym czasie ok. 70 minut. Ten dynamiczny relaks dedykujemy wszystkim tym, którzy cenią aktywny wypoczynek – pełen ekspresji i dynamiki, który w delikatnych aranżacjach etnicznych nadaje tempo fitnesowego wypoczynku.

  Afirmacje mp3

  Po raz pierwszy mamy przyjemność zaproponować Państwu profesjonalnie opracowane relaksacje słowno-muzyczne, które szczególnie dedykujemy osobom wciąż poszukującym odpowiedzi na najważniejsze pytania swojego życia lub zwyczajnej motywacji do dnia codziennego. Tutaj doskonale sprawdzają się afirmacje – sugestie, które perfekcyjnie programują podświadomość w pozytywnym nastawieniu do życia i pracy. Na płycie Afirmacje mp3 odnajdziecie Państwo aż 10 godzin różnych tematów bardzo pomocnych w pracy nad rozwojem własnej osobowości i polepszaniu jakości życia. Pozytywne myślenie, prosperity, wyciszenie, bezpieczeństwo, poczucie własnej wartości – to tylko niektóre zalety afirmacji.

  Stosowane systematycznie, dają niesamowite rezultaty praktycznie w każdej dziedzinie życia.

  A co najważniejsze – można ich słuchać nawet podczas jazdy samochodem.

  Wizualizacje mp3

  Dla osób o bardziej zaostrzonych wymaganiach proponujemy zestaw mp3 – Wizualizacje. Zawiera on aż 10 różnych tematów wizualizacyjnych, które w zdecydowanie skuteczniejszy sposób wpływają na zmianę programu życia, a tym samym na polepszenie jego jakości. Tematy wizualizacji to głębia relaksu i wyciszenia, co optymalnie pozwala zwiększać wydajność i kreatywność działania oraz uzdrawiająco wpływa na organizm ludzki. Aby wizualizacje okazały się skuteczne, należy w chwili odsłuchiwania zarzucić wszelką aktywność. Najlepiej pozwolić sobie na chwilę relaksu (można się położyć) i poddać ciepłemu, miłemu głosowi, który w tle muzycznym poprowadzi w krainę wyobraźni powodując, po dłuższej i systematycznej pracy z jakimkolwiek tematem wizualizacji, wprowadzanie jej w życie. Czy warto? Odpowiedzcie sobie sami, pamiętając jednak, że ludzie sukcesu wciąż „opierają” się w swoim działaniu na marzeniach…

  Mistyczna Podróż – Artur Sycz

  Płyta CD jednego z najznakomitszych kompozytorów współczesnej muzyki instrumentalnej, który w swym niestandardowym brzmieniu wykorzystuje stylizację etniczną i mistyczną. Ci z Państwa, którzy cenią dobrą jakość i nieustanną zmienność, na pewno docenią walory tej płyty.

  Roman Rybacki
  www.najwSPAnialsza.pl

  Spis treści