TWÓJ PROFESJONALNY PRZEWODNIK
solaria, kosmetyka i wellness & SPA

najlepsze pod słońcem
czasopismo branżowe!

Wydawca: PUNKT Sp. z o.o.
Redakcja: "SOLARIUM & Fitness"
86-031 Osielsko,
ul. Kasztanowa 7
e-mail: redakcja@solarium.net.pl

Adres do
korespondencji:
PUNKT Sp. z o.o.
Redakcja "SOLARIUM Fitness"
skr. pocztowa 4
85-959 Bydgoszcz 2

Dział reklamy
i prenumeraty:
e-mail: prenumerata@solarium.net.pl

Dystrybucję czasopisma prowadzi wydawca.
Prenumeratę można zamawiać w każdym terminie.
Wysyłka od najbliższego numeru po otrzymaniu wpłaty.
Prenumerata (cztery kolejne wydania) za jedyne 40 zł.

Nr konta bankowego: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy
60 8142 0007 0038 8818 2000 0001
Dane firmy: PUNKT Sp. z o.o.
ul. Kasztanowa 7
86-031 Osielsko

NIP: 554-23-72-054
KRS: 0000167624 - Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

  Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, reklam i tekstów sponsorowanych, oraz ma prawo odmówić ich publikacji bez podania przyczyny. Reklamodawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za skutki prawne wynikłe z opublikowania dostarczonych materiałów. Nie zamówionych materiałów redakcja nie zwraca, jednocześnie zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów. Wszystkie nazwy handlowe, logo, ilustracje zawarte w tekstach użyte zostały w celach informacyjnych i są własnością odpowiednich firm lub osób.