Promocja prenumeraty 2013

Pamiętaj o zamówieniu prenumeraty na 2013 rok!

Cztery kolejne wydania
kwartalnika "SOLARIUM & Fitness" za jedyne 40 zł
przy płatności na poczcie lub w banku na rachunek:

"PUNKT" Sp. z o.o. • ul. Kasztanowa 7 • 86-031 Osielsko
60 8142 0007 0038 8818 2000 0001

Dlaczego warto prenumerować?

Dzięki zamówieniu prenumeraty zyskujesz:

  • Pewność, że otrzymasz każdy numer czasopisma dostarczony regularnie co kwartał.
  • Redakcja pokryje koszty wysyłki.
  • Będziesz mieć aktualne informacje branżowe niezbędne w pracy.
  • Niezmienność cen w okresie prenumeraty.
  • Gwarancja stałej i terminowej dostawy, prenumeratorzy jako pierwsi otrzymują czasopismo.
  • Wysyłka zaprenumerowanych egzemplarzy rozpoczyna się od kolejnego numeru po otrzymaniu przekazu.Nie zwlekaj,
zamów prenumeratę już dziś
i dołącz do najlepszych!Jeśli prenumerujesz, to wiesz dobrze,
że dajemy Ci więcej niż inni!

Dział prenumeraty i dystrybucji:
e-mail: prenumerata@solarium.net.pl


Adres korenspondencyjny:
Redakcja "SOLARIUM & Fitness"
86-031 Osielsko
ul. Kasztanowa 7
e-mail: redakcja@solarium.net.pl


Wydania czasopisma w 2013 r.

• nr 1/2013 - w kwietniu
• nr 2/2013 - w czerwcu
• nr 3/2013 - w październiku
• nr 4/2013 - w styczniu 2014


Formularz prenumeraty (do e-mail'a):
 
PŁATNIK:
Numer NIP (proszę wpisać z kreskami)
lub PESEL (dla osób fizycznych): 
Nazwa firmy: 
Imię: 
Nazwisko: 
ulica: 
numer domu: 
kod pocztowy: 
miasto: 
numer telefonu: 
e-mail: 
Uwagi: 

Nowa prenumerata    
kontynuacja prenumeraty   ID prenumeratora:
Zamawiam kwartalnik "SOLARIUM & Fitness":
cztery kolejne wydania za jedyne 40 zł

od numeru

ilość kompletów:

Upoważniam firmę PUNKT Sp. o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Wysyłka zaprenumerowanych egzemplarzy będzie realizowana po dokonaniu wpłaty 40 zł na konto
- od kolejnego wydania po otrzymaniu przelewu:


"PUNKT" Sp. z o.o. • ul. Kasztanowa 7 • 86-031 Osielsko
60 8142 0007 0038 8818 2000 0001

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych w bazie danych wydawnictwa PUNKT Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez „PUNKT” Sp. z o.o.
(zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r., o „Ochronie Danych Osobowych” Dz. Ust. Nr 133, poz. 883).
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od firmy „PUNKT” Sp. z o.o. informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dn. 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. Ust. Nr 144, poz. 1204).
Wydawnictwo zapewni Państwu prawo wglądu do swoich danych i ich aktualizacji.